تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان شرقی

اطلاع رساني در مورد فرمها

 اعضاي محترم پروژه منظريه

 باسلام ؛

          احتراماً ؛ با عنايت به برگزاري مجمع عمومي مورخ 94/11/17 شركت تعاوني درخصوص پروژه منظريه و دستور جلسه تعيين شده براي اين مجمع ، مقرر گرديده تا فرمهايي جهت تعيين و اخذ آراء اعضاي محترم در ابتداي جلسه ارائه گردد. پس از ارائه توضيحات لازم و به منظور تعيين روش كلي ، ابتدائاً فرمهاي الف جمع آوري و بر اساس يكي از روشهاي كلي تعييني ( فروش يا واگذاري قطعات به اعضاء ) ، بحثهاي مربوطه صورت پذيرفته و نهايتاً فرمهاي ب جمع آوري و روش تعيين شده ملاك عمل خواهد بود. جهت اطلاع و آمادگي لازم اعضاء ، اين فرمها در ذيل ارائه ميگردند. قابل ذكر است كه ارائه فرمها صرفاً جنبه اطلاع رساني داشته و فرمهاي اصلي ارائه شده و تكميل شده در مجمع به عنوان نظر و رأي اعضاء شناخته ميشود.

 جعفري پايدار

مديرعامل

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۴ساعت 15:45  توسط مدیریت شرکت  | 

فرم الف راي و اعلام نظر كلي

فرم الف مجمع مورخ 94/11/17

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۴ساعت 15:39  توسط مدیریت شرکت  | 

فرم ب رأي و اعلام نظر اجرائي

فرم الف مجمع مورخ 94/11/17

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۴ساعت 15:36  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم

 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت دوم )

 

تاریخ انتشار: 94/11/06

 جلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی (  نوبت دوم ) در ساعت 15 روز شنبه مورخ 94/11/17  در محل تالار دكتر مبين  واقع در نشانی : تبريز- - خيابان آزادي انتهاي خيابان ملت تالار دكتر مبين  برگزار مي شود ، از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه:

1-     تصميم گيري درخصوص نحوه ادامه پروژه منظريه به شكل فروش زمين و يا واگذاري قطعات تفكيكي به اعضاء.

  تذکر - افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست تا نسبت به ارائه وكالتنامه رسمي و يا تكميل برگ وكالت حضور در مجمع در فرم (و) اداره كل تعاون و تأييد آن توسط اشخاص ذيصلاح در فرم اقدام نمايند. ضمناً تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهدبود.

هیأت مدیره                                                         

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ بهمن۱۳۹۴ساعت 8:31  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطو فوق العاده نوبت اول

 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول )

تاریخ انتشار: 94/10/24

جلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( نوبت اول) در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 94/11/05  در محل دفتر شركت واقع در نشانی : تبريز- خيابان امام خميني نرسيده به چهارراه آبرسان نبش كوي سبلان ساختمان 911 - طبقه 3  برگزار مي شود ، از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تصميم گيري درخصوص نحوه ادامه پروژه منظريه به شكل فروش زمين و يا واگذاري قطعات تفكيكي به اعضاء.

 تذکر - افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست تا نسبت به ارائه وكالتنامه رسمي و يا تكميل برگ وكالت حضور در مجمع در فرم (و) اداره كل تعاون و تأييد آن توسط اشخاص ذيصلاح در فرم اقدام نمايند. ضمناً تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهدبود.

                                                                                      هیأت مدیره

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۴ بهمن۱۳۹۴ساعت 13:28  توسط مدیریت شرکت  | 

عضو محترم پروژه منظريه

 

باسلام؛

        احتراماً پيرو جلسه اختصاصي پروژه در تاريخ 94/10/07 و عدم حضور جنابعالي در اين جلسه و عدم تكميل فرم اعلام نظر ، خواهشمنداست نسبت به تكميل فرم پيوستي و تحويل آن به دفتر شركت تعاوني و يا ارسال آن به يكي از طرق زير حداكثر تا پايان ديماه اقدام نمائيد.

فاكس : 33343881 041

            33349058 

ايميل : taavoninezamtabriz@gmail.com

تلگرام : http://telegram.me/taavonimaskannezam

 

                                                                   جعفري پايدار

                                                                   مديرعامل

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ دی۱۳۹۴ساعت 13:17  توسط مدیریت شرکت  | 

مطالب قدیمی‌تر