تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان شرقی

درخواست مبلغ بدهي از بدهكاران

عضومحترم پروژه فتح آباد

                                                                                 ۴۴۰۳/۹۳

                                                                                ۲۲/۰۷/۹۳

جناب آقاي مهندس .................................

 باسلام؛

       احتراماً همانگونه كه مستحضريد پيرو طرح دعوي اين شركت برعليه شركتهاي تعاوني كاركنان سازمان تبليغات اسلامي و كاركنان سازمان همياري استان و فعاليتها و پيگيريهاي مستمر انجامي و ارائه اسناد و مدارك و نقشه و ... به دادگاه مربوطه ، راي بدوي پرونده به نفع اين شركت تعاوني مبني بر محكوميت شركتهاي مذكور به ايفاء تعهد و تحويل مقدار بيست هزار مترمربع زمين مسكوني از پلاك 12 بخش 9 تبريز اراضي فتح آباد صادرگرديد.

باتوجه به اهميت موضوع و درجريان بودن پرونده كه مستلزم هزينه هاي دادرسي و  حق الوكاله و غيره مي باشد ، باستحضار ميرساند كه بدهي جنابعالي از مبالغ درخواستي شركت به مبلغ .................................... ريال مي باشد. نظر به موارد فوق الذكر و توجه به اين نكته مهم كه اولويت واگذاري قطعات براساس امتياز هرفرد و به ميزان هر 000/000/1 ريال در هر روز يك امتياز محاسبه و ملاك عمل قرار خواهدگرفت ، فلذا ضروري است تا جهت جلوگيري از اعمال امتياز منفي و جرايم متعلقه سريعاً نسبت به پرداخت مبلغ مذكور اقدام فرمائيد. درغير اين صورت هرگونه تبعات و جرايم بعدي و تصميم گيريهاي ساير اعضاء متوجه عضو بدهكار خواهدبود.

                                                                                              جعفري پايدار

                                                                                              مديرعامل

+ نوشته شده در  یکشنبه 27 مهر1393ساعت 13:42  توسط مدیریت شرکت  | 

مزايده نوبت دوم قطعات منظريه

« آگهي مزايده املاك (نوبت دوم )»

                                                                                                     تاريخ انتشار : 10/07/93

شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به فروش املاك و قطعات در دست تفكيك خود از پلاك ثبتي 2132  الي 2145 فرعي از 8999 اصلي بخش 5 تبريز واقع در تبريز خيابان آزادي مابين چهارراه لاله و ابوريحان كوي منظريه خيابان 30 متري حج ( جنت ) - زمين باير جنب مجتمع مسكوني فردوس در متراژهاي حدود 185 الي 305 مترمربع و با وضع موجود و تحت شرايط اعلامي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان جهت كسب اطلاع و دريافت برگ شرايط مزايده و قيمتهاي پايه به آدرس شركت واقع در : تبريز- خيابان امام نرسيده به چهارراه آبرسان روبروي بانك مهر اقتصاد ساختمان 911 طبقه 3 تلفن  33349058 33343881 -041 مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر ظرف 12 روز از تاريخ نشر آگهي به دفتر شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

                                                                                                              جعفري پايدار

                                                                                            مديرعامل

 

+ نوشته شده در  شنبه 12 مهر1393ساعت 14:17  توسط مدیریت شرکت  | 

هيات مديره برج مشاوران

۴۳۹۵/۹۳

  ۰۸/۰۷/۹۳

هيات مديره محترم پروژه 25 واحدي برج مشاوران      

 باسلام ؛       

        احتراماً همانگونه كه مستحضريد موضوع انتقال اسناد مالكيت واحدهاي پروژه به نام اعضاء در مرحله استعلام دارائي در اداره كل مالياتي استان مي باشد. با توجه به اينكه اين شركت واحدهاي مذكور را به حالت مسكوني تحويل اعضاي پروژه نموده و كاربري مندرج در اسناد تفكيكي صادره نيز به شكل آپارتماني مسكوني ميباشد ، تعدادي از اعضاء شخصاً نسبت به تغيير كاربري واحدها به حالت خدماتي و تجاري اقدام نموده اند.

نظر به اينكه نمايندگان اداره كل مالياتي از محل ساختمان و واحدها بازديد به عمل خواهند آورد و در صورت تغيير كاربري ، هزينه دارائي نيز با لحاظ خدماتي و تجاري كه تفاوت فاحشي با حالت مسكوني دارد مطالبه و اخذ خواهدشد ، فلذا مستدعي است نسبت به عودت به حالت اوليه واحدها اقدام عاجل صورت پذيرد. درغير اينصورت هرگونه تبعات بعدي و هزينه هاي مربوطه متوجه اعضاء ذينفع خواهدبود.

                                                                                                 جعفري پايدار

                                                                                                مديرعامل

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 مهر1393ساعت 15:38  توسط مدیریت شرکت  | 

اعضا’ فتح آباد ارائه رای دادگاه

اعضاء محترم پروژه فتح آباد

با سلام ؛

          احتراماً ، درخصوص شكايت اين شركت تعاوني از تعاوني هاي خاص تبليغات اسلامي و سازمان همياري استان در مورد اراضي فتح اباد و مصالحه نامه فيمابين ، باستحضار ميرساند با تلاشهاي صورت پذيرفته و اطلاعات و مدارك و توضيحات ارائه شده توسط اين شركت تعاوني و وكلاي پرونده ها ، راي بدوي دادگاه شعبه اول عمومي حقوقي تبريز به شكل زير و به نفع تعاوني اين شركت صادر گرديد:

1)      در مورد دعوي مطروحه توسط شركتهاي مذكور به خواسته ابطال مصالحه نامه فيمابين به جهت نقصان امضاء و مهر طرفين در اين مصالحه نامه ، دادگاه حكم بر بطلان اين دعوي صادر نموده است.

2)     درخصوص دعوي مطروحه توسط اين شركت به خواسته تحويل زمين در اراضي فتح آباد ، دادگاه حكم بر محكوميت شركتهاي مذكور و ايفاء تعهد و تحويل بيست هزار مترمربع زمين مسكوني از پلاك 12 بخش 9 تبريز از اراضي فتح آباد ( معروف به آذران ) و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله محكوم نموده است.

                                                                                                             با احترام – جعفري پايدار

                                                                                                                            مديرعامل

+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 شهریور1393ساعت 8:43  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت سوم )

                                                                                                                تاریخ انتشار: 10/06/93

مجمع عمومي فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( نوبت سوم) در ساعت 16 روز شنبه مورخ 22/06/93  در محل تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز  واقع در نشانی : تبريز- بلوار 29 بهمن – جنب شهرداري منطقه 2 تبريز – تالار مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز- سالن شهيد اقبال آذر برگزار مي شود،از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تمديد مهلت فعاليت شركت

تذکر: افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت 16 تا  18  مورخ 15/06/93 با حضور توأم وکیل و موکل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را بنام وکیل در حضور هیات مدیره و بازرس دریافت دارند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهدشد.

                                                                                                      هیأت مديره

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 10:49  توسط مدیریت شرکت  | 

آگهي مزايده زمين منطريه

 

« آگهي مزايده املاك »

                                                                                             تاريخ انتشار : 93/06/02

شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به فروش املاك و قطعات در دست تفكيك خود از پلاك ثبتي 2132  الي 2145 فرعي از 8999 اصلي بخش 5 تبريز واقع در تبريز خيابان آزادي مابين چهارراه لاله و ابوريحان كوي منظريه خيابان 30 متري حج ( جنت ) - زمين باير جنب مجتمع مسكوني فردوس در متراژهاي حدود 185 الي 305 مترمربع و با وضع موجود و تحت شرايط اعلامي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان جهت كسب اطلاع و دريافت برگ شرايط مزايده و قيمتهاي پايه به آدرس شركت واقع در : تبريز- خيابان امام نرسيده به چهارراه آبرسان روبروي بانك مهر اقتصاد ساختمان 911 طبقه 3 تلفن  33349058 33343881 -041 مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر ظرف 12 روز از تاريخ نشر آگهي به دفتر شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ضمناً اطلاعات و جزئيات بيشتر در آدرس اينترنتي زير قابل دسترسي مي باشد.

 

www.taavoninezamtabriz.blogfa.com

 

جعفري پايدار

مديرعامل

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 شهریور1393ساعت 11:57  توسط مدیریت شرکت  | 

مطالب قدیمی‌تر